Høgskolen Innlandet

Fusjonert fra 01.01.2017 av Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedemark. Høgskolen har opprettet et felles LMU, med lokale arbeidsutvalg (AU) ved de to tidligere høgskolene. LMU-leder er student Ruben Bøtun (våren 2017). Handlingsplan pt ikke utarbeidet.