Høgskulen på Vestlandet

Fusjonert fra 01.01.2017 av Høgskolen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund).