Universitetet i Bergen

Fra 2017 er tden idligere Kunsthøgskolen i Bergen fusjonert inn som en del av Universitetet i Bergen.