Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet

Fra 2016 fusjonert med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad. Leder LMU våren 2017 Geir Rudolfsen, instituttleder, Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi.