Nyheter og aktualiteter for Læringsmijløutvalg

Sittegruppe

Lærestedene arbeider systematisk for å sikre studentene et godt og trygt læringsmiljø. Universell ønsker å bidra til at dere blir bedre kjent med hvordan andre læringsmiljøutvalg jobber. LMU-aktuelt skal gi dere innblikk i LMU-hverdagen ved de forskjellige lærestedene.

Både små og store saker er viktige å løfte frem, og vi publiserer gjerne stoff om de sakene som dere er opptatt av for å skape et godt læringsmiljø.

Vi ønsker at dere som sitter i Læringsmiljøutvalg tar kontakt og tipser oss om saker dere jobber med lokalt, slik at vi får til god erfaringsutveksling innad i LMU-nettverket. 

Det pågår et stort arbeide ved flere læresteder i forbindelse med utarbeidelse av nye handlingsplaner. Disse kan også være viktige kilder til aktuelle nyheter vi kan publisere.