Dialogmøter for effektivt LMU-arbeid

Hvem skulle trodd at NOKUTs evaluering av kvalitetssystemet ved UIB, skulle bære så gode frukter som det har gjort? UiB utviklet i 2009 et nytt og spenstig møtekonsept for Læringsmiljøutvalget som de kaller Dialogmøter. Det er så genialt at Universell oppfordrer flere læresteder om å adoptere konseptet. Hva er det som er så genialt med dialogmøter?

Kortversjonen er at dialogmøter er en aktiv arbeids- og møteform Universitetet i Bergen har innført mellom LMU og fakultetene. Det geniale elementet ligger nettopp i at møtene arrangeres fysisk ute på fakultetene hvor hele LMU treffer representanter fra ansatte og studentene. Universell kontaktet LMU-sekretær Iren Igesund for å høre mer om hvordan dette arter seg i praksis.

Skaper engasjement og sikrer forankring

-Vi innførte dialogmøter mellom LMU og fakultetene for å skape større engasjement og for å sikre bedre forankring i arbeidet med utvikling av et godt læringsmiljø for studentene våre, innleder Iren.

Dialogmøtene våre legger et solid grunnlag for systematiske statusoppdateringer på hva gjøres lokalt av fakultetene for å skape godt læringsmiljø. LMU får en fysisk omvisning i læringsmiljøet og møter lederne og studentene, noe som gir et godt innblikk i hvilke utfordringer de har.

-På dialogmøtene deltar hele LMU samt 6 - 7 ansatte og studenter fra det fakultetet somLMU  besøker. Det er viktig at representantene fra studenter og ansatte er engasjert i læringsmiljø, som for eksempel ledelse, studieprogramledere, faglærere, samt tillitsvalgte fra studentene og ordinære studenter, sier Iren.

Identifiserer felles læringsmiljøtiltak

-Dialogmøtene har så mange positive effekter, som for eksempel at LMU kommer i direkte dialog med flere studenter. Noe av bakgrunnen for at vi startet med slike møter, var også et ønske fra LMU om å se hvordan læringsmiljøet rent fysisk var ute på fakultetene. Dialogmøtene er en svært sentral arena for LMU når det gjelder å identifisere felles oppgaver og utfordringer relevante for hele organisasjonen. LMU får et solid grunnlag til å drøfte det helhetlige læringsmiljøet.

En ordning som fungerer

- Samtidig som vi startet med dialogmøter, etablerte vi ordning med utarbeidelse av handlingsplaner med krav om at enhetene i dialogmøtene rapporterer på arbeidet med utvikling av læringsmiljø, fortsetter Iren engasjert. - Dette har vært to svært viktige grep for å synliggjøre LMU, og som vi mener har hatt en tydelig effekt på læringsmiljøet ved UiB. Det har vært en god arbeidsform når det gjelder å bedre læringsmiljøet fordi LMU tar med tilbakemeldinger og aktuelle fellestiltak inn i budsjettinnspillene til ledelsen.

Bare positive erfaringer

-UiB har bare positive erfaringer og har kun registrert positive effekter med dialogmøter for LMU, fortsetter Iren Igesund. - LMU fungerer godt, utvalget er blitt mer synlig, og jeg opplever at LMU har innflytelse ved UiB, samt at studentenes engasjementet blir svært godt. Jeg anbefaler andre LMU-sekretærer som ønsker å innføre dialogmøter ved egen institusjon, om å lage en sak for på det for LMU. Her ved UiB deler vi gjerne våre positive erfaringer, sier Iren som er en svært fornøyd LMU-sekretær.

Dialogmøter også et verktøy i fusjonerte institusjoner

Kunnskapsdepartementet har overfor Universell vært tydelige på, at institusjoner som har fusjonert, bare skal ha et felles sentralt LMU.  Dette gir noen utfordringer i sektoren når det gjelder å finne gode samarbeidsløsninger. Mange nyfusjonerte institusjoner får stor geografisk spredning på sine campus, enkelte spredt over flere landsdeler. Universell er nysgjerrig på hva Iren tenker om dialogmøte som konsept og verktøy for LMU ved de lærestedene som nå er i fusjonsprosesser?

Iren må tenke litt før hun svarer. - Jeg tror dialogmøteformen kan fungere også i fusjonerte institusjoner med stor geografisk spredning. Dialogmøtet får da kanskje mer form av å være et underutvalg av LMU, men kan bidra til å sikre den viktige lokale forankringen. Min erfaring er at det er svært viktig at ansatte og studenter på de ulike campus involveres, så jeg tenker at dialogmøteformen kan være en mulig måte å løse dette på, avslutter LMU-sekretær Iren Igesund ved Universitet i Bergen.

Universell mener de gode erfaringene fra Universitetet i Bergen med dialogmøter er verdt å ta med seg for andre læresteder. Vi minner om det etter fusjon bare skal være et sentralt LMU. Kunnskapsdepartementet har gitt uttrykk for at det kan være behov for å etablere lokale underutvalg med tanke på å sikre lokal forankring. Universell stor tro på dialogmøter er et godt verktøy når det gjelder å sikre god lokal forankring i arbeidet med utvikling av et inkluderende læringsmiljø for studentene - både for fusjonerte og ikke fusjonerte utdanningsinstitusjoner.

Med disse ord takker vi dere alle for godt samarbeid i 2015 og ønsker God Jul!