Ja til liv og røre!

Studentsamskipnaden i Oslo (SIO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) vil ha et yrende studentliv. De gikk i kompaniskap for å skape mer liv og røre på campus, fordi de mener det forebygger "dropouts" og ensomhet blant studentene. Løsningen ble "Operasjon HIOA" i 2014 og studentlivskoordinatoren leder an troppene!

Universell slo av en prat med Beate Thandiwe Dessingthon og Andreas Bratsberg. Hun er studentlivskoordinator og generalen, mens han er styreleder i Konsulatet og troppeføreren så å si. Vi møtes i vrimlearealene i Studieadministrasjonen ved HIOA og setter oss bokstavelig talt på hver vår hest i Pilestredet 46. Når startet arbeidet med å skape liv og røre?

Operasjon HIOA

- Du kan si det ble litt sånn samling i bånn da resultatene fra Studentens helse- og trivselsundersøkelse (SHOT) viste at en av fem studenter hos oss slet med psykiske symptomplager og ensomhet. Operasjon HIOA var allerede i full sving med å lage konkrete tiltak for å få opp og holde liv i foreningsaktiviteten blant studentene, og jeg fikk jobben som studentlivskoordinator, innleder Beate ubeskjedent.

 - All ære til SIO som hadde ideen til Operasjon HIOA. De syntes det var rart at det kom så få søknader fra HIOA på de midlene kulturstyret deler ut til foreningsaktiviteter. Det manglet ikke på engasjerte studenter, men HIOA hadde dårlige systemer for å bli sett og hørt. Da prosjektet startet, var det 20 registrerte foreninger og nå er det over 50!

Studentlivskoordinator - en tilrettelegger

Gode resultater noterer Universell, men vi lurer fortsatt på hva hun egentlig jobber med. Er hennes jobb den samme som læringsmiljøkonsulenten ved Høgskolen i Østfold?

- Hehe, jeg visste at de i Østfold har læringsmiljøkonsulent, så jeg stakk en tur innom Tommy Payne som gladelig delte sine erfaringer. Vi jobber nok litt ulikt. HIOA trengte å jobbe med psykososiale tiltak, og har prioritert å satse på studentforeningene. Jeg bistår studentene med det praktiske ved oppstart av studentforeninger, forteller Beate og føyer til at hun er fast observatør i LMU og at Operasjon HIOA også har vært innom LMU.

Beate jobber mer i det skjulte, og det handler mye om å legge til rette. - En viktig oppgave er lobbyvirksomhet, og jeg prioriterer å være der de ansatte har sine møteplasser, smiler Beate. - De trenger også informasjon om den viktig brikken studentforeningene kan være for studenter som sliter eller som ikke har noe sosialt nettverk. Tanken er at faglærerne, som er tettest på studentene, skal fange opp og koble de på aktuelle foreningsaktiviteter. 

Konsulatet og Kunnskapsløfterne

Andreas nevnte for Universell at han er styreleder i Konsulatet, samt leder av Kunnskapsløfterne. Synes han at tiltakene i praksis har bidratt til å forbedre HIOAs omdømmeprofil?

- Den vanlige student vet nok ikke noe om at det finnes en studentlivskoordinator ved HIOA. Men studenter som er engasjert i en studentforeningen, vil jeg anta kjenner godt til Beate og dette arbeidet. De har nok ofte hatt med henne å gjøre, sier Andreas og fortsetter:

- Konsulatet er en paraplyorganisasjon for alle studentforeningene her ved HIOA. For meg begynte det hele med at jeg var med å starte Kunnskapsløfterne ved grunnskolelærerutdanninga. Foreningene er svært viktige når det gjelder å forebygge og motarbeide ensomhet. Vi startet Kunnskapsløfterne for å ha det gøy og skape trivsel. Vi ville at folk skulle bli kjent på tvers av klasser og trinn. Målet er å tilby et par arrangementer i måneden som for eksempel kanonball, pokerturnering, foredrag om dysleksi og andre faglige tema, samt fester ved semesterstart og -slutt, sier Andreas tydelig stolt.

Belønning til beste studentforening

Beate følger opp med å fortelle at HIOA har innført en årlig foreningsdag hvor de løfter frem studentforeningene. Rektor Curt Rice deler ut prisen "Årets studentforening" til en forening som har gjort en ekstraordinær innsats for studentmiljøet. Ikke overraskende gikk Kunnskapsløfterne av med seieren i 2015, og det vanket diplom og 20.000,-, forteller Beate som smiler og nikker anerkjennende i retning av Andreas. 

Studentaktiviteter integrerer alle

De er enige om at det viktigste er at studentene kjenner til de ulike studentforeningene. Andreas forteller at mange av aktivitetene er på dagtid, gjerne en dag færrest mulig har undervisning. Kunnskapsløfterne er opptatt av at det ikke skal være for stort fokus på alkohol og at alle skal kunne være med. 

Tiden går så fort når man er i godt lag. Beate og Andreas har så mye mer å fortelle om, særlig om "Et blikk på omsorgssvikt" som var en spennende tverrfaglig konferanse i regi av Kunnskapsløfterne nå i april, men det dessverre ikke mer spalteplass! 

LMU er med!

Universell liker at LMU har vært involvert i denne viktige læringsmiljøsaken, fordi det er en typisk LMU-sak. Vi stikker innom LMU-sekretær Kristin Vivoll Straume. Hun mener erfaringene fra HIOA med studentlivkoordinator kan være til inspirasjon for andre LMU. En satsing på studentforeningene er nøkkelen til økt nærvær og integrering. Foreningene skaper tilhørighet, og ikke minst bidrar de til mye liv og røre på campus! 

Oppskriften virker usannsynlig enkel. En student, og to til! Det er alt som trengs for å starte studentforening. Lærestedenes bidrag er å legge til rette slik Beate gjør, mens registrering og penger til aktiviteter er studentsamskipnadenes bidrag!