Kunnskap gir innflytelse

Blomsterdugg

Universell gjør livet enklere for læringsmiljøutvalgene og LMU-sekretærene når vi nå lanserer ny LMU-håndbok for studentenes arbeid i Læringsmiljøutvalg og arrangerer opplæring. Veien til økt innflytelse går via kunnskap!

LMU-håndbok for nye studentrepresentanter

Endelig har vi gleden av å presentere vår nye Håndbok for studentenes arbeid i Læringsmiljøutvalg! Den har vært etterspurt og vi vet at den er etterlengtet! Vi er laget håndboken for å gjøre det enklt for nye representanter å komme raskt inn i utvalgsarbeidet. Håndboken retter seg mot nye studentrepresentanter, men vi tror alle nye representanter vil ha nytte av den.

Hva vil du finne? Håndboken er delt inn i to deler; del en gir introduksjon til LMU-arbeidet og beskriver de formelle krav. Vi mener det er viktig å kjenne til sentrale begreper slik at både representanten, utvalget og institusjonene snakker samme språk. Det gjør det enklere å utvikle en felles foreståelse av begrepene.

Har du egentlig tenkt over hva lederansvar, læringsmiljø, universell utforming innebærer? Har institusjonen hos deg beskrevet LMUs mandat, rolle og utvalgets sammensetning, og har du oversikt over LMUs hovedoppgaver? Vet du for eksempel kravene til hvem som skal være representert? Hva er og hvem har observatørstatus? Man snakker ofte om konsensus, men hva innebærer det?

Ja det er mangt og mye å lure på. I del to av håndboken har vi samlet tips og triks til praktisk arbeid i LMU, og har samlet mange gode råd til møteforberedelser og møteledelse. Det medfører et stort ansvar å være representant i LMU, og Universell er opptatt av at studentene får en grundig innføring i dette ansvaret og oversikt over de oppgaver de har påtatt seg. Håndboken er med andre ord en vei til økt innflytelse!

LMU-opplæring nye studentrepresentanter

Vi startet nyhetsbrevet med å si at veien til økt innflytelse går via kunnskap! Kartleggingen Universell gjennomførte i 2013 viser at mange læresteder strever med å få gitt nødvendig kunnskap om LMU-arbeid til nye studentrepresentanter. Den viste videre at den typiske LMU-sekretæren bruker mellom 5 % til 20 % på LMU-arbeid, og da sier det seg selv at de ikke har mye tid til å drive opplæring. Selv om dere nå står fritt til å benytte LMU-håndboken lokalt i opplæring av nye representanter, ser vi at tidsfaktoren fortsatt er en stor utfordring for mange LMU-sekretærer. Så hva er den gode nyheten her?

Den gode nyheten er at Universell i høst tester ut et sentralisert kursopplegg overfor nye studentrepresentanter! Vi arrangerer et 3-timers miniseminar med innføring i LMU-arbeid for nye studentrepresentanter. Dette arrangeres også i Trondheim dagen før LMU-forumet, så her slår vi to fluer i en smekk! Koordinering av møtedatoene håper vi vil bidra til å redusere reisekostnader på stramme LMU-budsjetter. Tips til ytterligere reduksjon er å kjøpe SAS ungdomsbilletter. Mer informasjon om miniseminaret.

Nå er det bare for dere å sende ut informasjon til alle de nyvalgte studentrepresentantene om kommende kurs. Påmeldingsportalen er ikke klar foreløpig, men dere må sette av i kalenderen datoene:

- Miniseminar LMU-arbeid for studentrepresentanter - 11. november kl. 1500 - 1800. 

LMU-forum 2014 -  12. november 0900 - 1600.