Læringsmiljøkonsulent ved Høgskolen i Østfold

Det skjer mye spennende innen universitets- og høgskolesektoren i arbeidet med å skape et godt og mangfoldig læringsmiljø for studentene. Universell fikk tips om at Høgskolen i Østfold i år har ansatt en Læringsmiljøkonsulent ved høgskolen. Det har vi undersøkt nærmere.

- Joda det stemmer at vi har tilsatt Tommy Payne som læringsmiljøkonsulent i en prosjektstilling på inntil 2 år, forteller LMU-sekretær Hanna Marie Ihlebæk ved Høgskolen i Østfold. - Initiativet til stillingen kom fra Studentparlamentet og Læringsmiljøutvalget etter et besøk ved Studentsamskipnaden i Telemark som har erfaring med den type stilling. LMU ønsket at høgskolen skulle jobbe mer aktivt med utvikling av læringsmiljøet. Spesielt som følge av at høgskolen har studiested både i Fredrikstad og Halden, men også ut fra ønsket om å skape et mer enhetlig tilbud for studentene.

- Høgskolen i Østfold har en visjon om å bli Norges mest attraktive høgskole, da ønsker vi også å kunne tilby Norges mest attraktive læringsmiljø.  Målet med å etablere stillingen har dermed vært å styrke arbeidet med studenters helhetlige læringsmiljø, med utgangspunkt i lokale forutsetninger og behov ved begge lærestedene. Det gir noen utfordringer å ha to campuser plassert i to ulike byer, og det ville LMU at høgskolen tok på alvor, noe de nå har gjort, sier Hanna Ihlebæk.

Universell traff en travel Tommy Payne, som var på farten tilbake til Halden, for å få høre mer om hans bakgrunn og hvordan han vil jobbe for å nå de målsettinger høgskolen har satt.

- Jeg kommer fra stilling i Halden kommune, Avdeling Kultur, Idrett og Mangfold, hvor jeg blant annet har etablert og driftet et ungdomshus for unge fra 13 år og oppover, jobbet som SFO-leder, samt drev ulike ungdomstiltak i Oslo. Ryktet forteller at han også har vært rapartist i «Kompani  69».

- Jobben som Læringsmiljøkonsulent innebærer at jeg arbeider både med det psykososiale, det fysiske og det organisatoriske læringsmiljø. Jeg har i oppstarten jobbet mye på systemnivå, og deltar i Læringsmiljøutvalgets møter som fast observatør. Jeg liker å tenke på min rolle som en «Libero-funksjon», sentral midtbane og overalt, smiler Tommy Payne. I LMU bidrar jeg med ideer og forslag til aktivitetsplanen for 2014, og det er viktig for meg å ha god forankring i LMU.

- Jeg har et driftsbudsjett på 200 000 kroner, og ser på sikt også mulighet for å søke midler eksternt til flere studentaktiviteter. Studentsamfunnene og studentstyrte lag og foreninger er viktige samarbeidspartnere. I Fredrikstad har vi studentkroen «Kranen» og i Halden «Aud6», hvor det kan arrangeres ulike studentaktiviteter. Jeg er også i full gang med å utvide det eksterne nettverket, nå nylig med for eksempel Rikskonsertene. Dette har allerede bidratt ulike konsertarrangement for studentene i lunsjtiden.

Kort til slutt hva er hovedutfordringene med to campus?

- Vår utfordring er å skape et helhetlig læringsmiljø som samler ulike kulturer i en felles identitet. Kulturbygging er viktig, både med tanke på frivillighetsarbeidet og engasjement hos studentene, men også hos de ansatte gjennom for eksempel våre administrasjoner. "Ett HiØ" kan være krevende, men jeg har veldig tro på å utvikle dette videre gjennom nettopp læringsmiljøet. Jeg er opptatt av verdier som relasjoner, deltakelse og mestring, og her får vi i både pose og sekk dersom studentene trives hos oss. Feltet læringsmiljø er veldig bredt. Det omfavner samtlige tilknyttet institusjonen og er derfor også samlende.

- Det er en utfordring å ha to vertskommuner, men det er også en styrke. Vi tenker regionalt i en slik sammenheng, og da er det viktig å samle alle gode krefter. Sånn sett kan man også si at studentene har et bredere utvalg av aktiviteter, idet vi forsøker å tilrettelegge og synliggjøre tilbudene begge steder. Den fysiske avstanden er det verre å gjøre noe med. Her må vi bli flinkere og smartere når det gjelder transportvaner, og dette er også et arbeidsfelt for meg som læringsmiljøkonsulent. Jeg har verdens beste jobb, roper Tommy Payne før han løper avgårde for å rekke toget til Halden.

Foto: Høgskolen i Østfold