LMU i NORD er i rute!

De ligger ikke på latsiden fusjonskameratene fra tidligere Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna - nå NORD universitet. Fusjonert fra 01.01.2016, og avholdt første møte i LMU allerede i mars. Det står det respekt av!

Universell har bistått fusjonskameratene med å utarbeide LMU-mandat, og vi tok turen til Bodø for å delta på LMU-møte 20. april. NORD universitet er på mange måter veldig typisk for de nye konstruksjonene i utdanningssektoren. Store institusjoner med kjernevirksomhet spredt over et stort geografisk område, med mange ulike læringsmiljøer, og hvor ansatte og studenter forventes å jobbe mot felles målsettinger.

Universell undres på om oppgaven kan bli for stor for LMU? Hvordan skal LMU få til samme drive og engasjement i hele organisasjonen? Hvordan skape felles retning i arbeidet med utvikling av et inkluderende læringsmiljø? Har de støtt på noen utfordringer som andre læresteder kan høste erfaringer fra?

- Velkommen alle sammen, også velkommen til dokker som følge oss på Skype, smiler Grete og starter møtet. Stemningen er hjertelig og uformell, lufta er allerede tett og det er varmt i styrerommet på campus Bodø hvor vårsola kiler oss i nakken.

 - Vi har ei målsetting om å møtes fysisk på alle LMU-møtene i vårsemesteret. Det har jo ikke bare vært lett i oppstarten, ler Grete. – for på første LMU-møte på Levanger i mars, blei det faktisk ikke mulig å få konstituert det nye utvalget. Vi var rett og slett for få faste representantene tilstede. - Vi får starte idag der vi slapp på Levanger i mars, og tar sakene raskt på ny sånn at LMU blir konstituert, fortsetter Grete. 

Universell noterer på blokka at det er viktig å oppnevne personlige vararepresentanter. LMU ved NORD har hele 16 faste representanter, 16 vararepresentanter og mange observatører. De har lagt vekt på bred representasjon fra alle campus i LMU. Grete velges til LMU-leder, LMU konstitueres og derfra tar hun utvalget gjennom sakslisten. Sak for sak. Det er et stort utvalg og to representanter deltar via Skype fordi det ble vanskelig å reise til Bodø. Universell noterer at behovet for strammere struktur og tydeligere møteledelse øker i takt med antall deltakere via Skype. Er det slik at også noe av dynamikken og spontaniteten rundt bordet da reduseres?

Det dukker opp et par småskjær i sjøen i Bodø. – De saksdokumentene du viser til ligger ikke i de tilsendte dokumentene, påpeker en studentrepresentant Kevin Holmli. LMU-sekretær Katrine Bruvold som til daglig jobber ved NORD Namso,s griper ordet. – Beklager, men vi strever litt nå i oppstarten. Dere vil etterhvert finne alle saksdokumenter i et "prosjektrom" for LMU som vi no oppretter på intranettet. Her får alle i LMU tilgang, også observatørene. Universell noterer prosjektrom som et nyttig verktøy for å sikre LMU lett tilgang på dokumentene. 

– Hvor har det blitt av "Ros&Ris-knappen"? Jeg finner ikke igjen dette på nytt felles intranett! Den har forsvunnet etter fusjonen, sier en litt opprørt Silje Guldberg. Bisekretær Thorbjørn Aakre svitsjer raskt over til intranettet og finner igjen lenken under "Verktøy". Studentene er ikke fornøyd og vil ha tilbake knappen. Katrine noterer at dette er nok en sak for web-gruppa. Studentene er i siget. - Det er også altfor vanskelig å finne samlet informasjon om læringsmiljø og tilrettelegging, sier Malinn Hellen Sele. - Er det ikke mulig å lage en samlenettside over saker som gjelder læringsmiljø og avvik, for eksempel slik de har ved UiO? supplerer Mathias Lauritzen, studentrepresentant.

Universell tenker på noen smarte grep andre læresteder har gjort. Foe eksempel har Universitetet i Agder opprettet en felles ressursside Ressurssenteret, og NTNU og UiO har laget samlenettsider for å melde avvik/Sifra. Kanskje de kan være til inspirasjon?

Grete er som vårsola sjøl og tar både digresjoner og studentenes frustrasjoner på strak arm. Hun holder stø kurs. - Utdanningsutvalget har vedtatt å overvåke utviklingen når det gjelder forsinket sensur. Dette har blitt en stor utfordring her ved universitetet, fortsetter Grete nå mer alvorlig. 

Temaet engasjerer studentene. – Koffor kan ikke hele NORD få samme ordning som de hadde ved HINT, hvor det gikk ut SMS-varsel til studentene ved forsinket sensur, oppfordrer Kevin Holmli. - Dersom vi får beskjed og informasjon om at det skyldes for eksempel sykdom, så er det jo også litt lettere å forstå. Men siden tallene er så høye, kan det ikke bare skyldes sykdom? sier Victoria Molland.  

Nok en velkjent tematikk for Universell som laget nyhetssak om NMBUs ordning med gebyr til fagmiljøer ved forsinket sensur. Mon tro om ordningen overlevde fusjonen ved NMBU? 

Neste sak er budsjett og regnskap for LMU. Grete og Thorbjørn informerer om de ulike postene. – LMU har dekket kostnader til utredning hos leksolog for studenter med tilsammen 10.000 kroner. Nytt tema av interesse for Universell. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utreder Universell nå blant annet bruken av sakkyndigutredninger for studenter med dysleksi. Målet er felles praksis i sektoren, også når det gjelder finansiering.

Siste sak er Handlingsplan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø. Universell noterer at NORD universitet har slått sammen ulike handlingsplaner, og har nå bare et plandokument. Det virker enkelt og helhetlig! 

Grete foreslår at utvalget setter seg i mindre grupper slik at det blir enklere å diskutere planen. Et godt grep i en så stor forsamling noterer Universell. De to LMU-representantene som deltok via Skype kom i gruppe med de som satt i styrerommet. Det virket å fungere bra. På tampen av dagen ble det tid til en felles gjennomgang av gruppediskusjonene. Universell lytter til alle de gode forslgene og konstruktive tiltakene som gruppene legger frem. På neste LMU-møte i Rana blir det gjennomgang av ny handlingsplan for et stimulerende og inkluderende læringsmiljø ved NORD universitet. 

For en dag, for en gjeng! Universell konstaterer fornøyd at NORD universitet har kommet svært godt og raskt i gang med LMU-arbeidet. Hadde Kunnskapsdepartementet vært her, tror vi det ville blitt gull-stjerne i boka!

Prorektor Grete Lysfjord åpnet på tampen av møtet opp for at NORD universitet kan være vertskap for LMU-forum 2016 til høsten – tilbudet er notert!