Rusforebyggende arbeid blant studenter

I 2013 ga Universell ut rapporten «Rusforebyggende arbeid blant studenter». Der utfordret vi lærestedene om å ta et mer aktivt grep i det rusforebyggende arbeidet gjennom å utarbeide ruspolicyer. I arbeidet med rapporten, lot vi oss inspirere av de rusforebyggende tiltakene som er gjennomført med stor hell ved høgskoler i Sverige. I Norge er også Helsedirektoratet og AKAN blitt inspirert av svenskenes arbeid, og her er noe av det som er gjennomført så langt i år.

Regionale rusnettverk
Det er etablert flere regionale rusnettverk innen høyere utdanning, blant annet i Trøndelag. Initiativet kom fra prosjektleder ved Studentsamskipnaden i Trondheim, Mari Greta Bårdsen.

- Bakgrunnen for etableringen er at studenter i Trondheim har et drikkemønster som er forbundet med risiko. Hele 44 prosent faller innunder kategorien høy og alvorlig risiko! Tanken er at vi gjennom rusnettverket samler fagmiljøer som jobber med problemstillinger knyttet til studenter og rus. Nettverket skal bidra til informasjon- og kunnskapsdeling på tvers, og være en arena for å diskutere de gode grepene sammen med studentene, sier Mari Greta entusiastisk.

Universell deltok på første møte 21. januar sammen med representanter fra Politiet, Trondheim kommune, Studentsamskipnaden, Kompetansesenter for Rus Midt-Norge (KoRus), studentrepresentanter og representanter fra utdanningsinstitusjonene innen høyere utdanning. Der var det samlet mye kompetanse og det ble utvist stort engasjement.

Alle deltakerne ga uttrykk for at nettverket var en god ide, og forventningene til hva nettverket skal bidra til, var høye. En student uttrykte det slik: – Jeg har store forventninger til at nettverket skal være aktivt og handlingsrettet og ikke bare enda et supperåd».

Universell ser med forventning frem til at nettverket fremstår som en regional «tenketank» som bidrar positivt i det rusforebyggende arbeidet. For øvrig kan vi nevne at KoRus i Østfold har tatt initiativ til etablering av et lignende regionalt rusnettverk, og vi vil følge utviklingen.

Akan-studentnettverksmøte

Akan prioriterer nå rusforebyggende arbeid blant studenter. Deres satsing har blant annet resultert i finansiering av tre prosjektlederstillinger i henholdsvis Bergen, Oslo og fra 2013 også i Trondheim. Disse er unge kunnskapsrike personer som brenner for saken, og som er en viktig ressurs i det rusforebyggende arbeidet nasjonalt, både for lærestedene og Universell. Med stor tro på at det i bunn og grunn er studentene selv som best vet hvor skoen trykker, har Akan etablert et nasjonalt studentnettverk (2008) som sørger for tett dialog mellom prosjektlederne og studentledere i vårt langstrakte land.

Universell ønsket å finne ut av hva nettverket egentlig driver med, og deltok på nettverksmøtet i Oslo 12. februar 2014 sammen med 15 svært så engasjerte studentledere. Ikke overraskende var det studentenes økende alkoholbruk og viktigheten av å utarbeide kjøreregler som stod på agendaen.

 - Dette er et vanskelig tema.  Mange studentledere gir uttrykk for at de synes det er spesielt vanskelig når det gjelder hva de kan stille av krav» sier Tine Blomfeldt fra Akan SiB. – Halve møtet ble derfor viet opplæring i verktøyet «Den nødvendig samtalen». Tine omtales for øvrig også som Prosjekt Lykkepromilles mor, for de som er kjent med begrepet. Vet du ikke hva det er, så gå inn på SiBs nettsider og les mer om «Lykkepromille».  

Mari Greta Bårdsen, prosjektleder hos SiT ville vite om studentlederne hadde laget kjøreregler i sin organisasjon. - Har dere tatt diskusjonen på hva som er greit og hva som ikke er greit? Hva gjør du for eksempel om noen røyker hasj på kontoret? Dette viste seg å være vanskelige spørsmål som innledet til gode og konstruktive diskusjoner. – Dere har utfordringer her fordi vervene i studentorganisasjonen er ulønnet, de utøves på ettermiddag og kveld, og det er glidende overganger da hva som er fritida, utfordret Mari Greta videre.

Det summet i alle kroker og kriker i Akans møtelokaler under de ulike gruppearbeidene, og alle var enige om at det er forbedringspotensial både i studentforeningene og ved lærestedene. Studentlederne ser både behovet for og ønsker tydelige kjøreregler, men de vil være med på å lage de. – Oppskriften på å lage kjøreregler er enkel; læresteder og studenter må diskutere sammen hvilken alkoholkultur de skal ha, skrive det ned og gjøre kjørereglene kjent, så lett er det, avsluttet Mari Greta.

Tine ga med myndig stemme studentlederne innføring i verktøyet «Den vanskelige samtalen» som av mange ble uttrykt som «rosinen i pølsa» når det gjaldt tema denne dagen. - Dere må også beskrive hva som regnes som regelbrudd og ikke minst hvilke sanksjoner som følger ved regelbrudd. Kjøreregler skaper trygghet og forutsigbarhet. Det gir trygghet i rollen både for ledere og frivillige når forventningene er tydelig formulert, avrundet hun før nye gruppeoppgaver skulle løses.

I korte trekk går «Den vanskelige samtalen» ut på å vite hvordan man skal gå frem på en respektfull måte når noen skal konfronteres vedrørende en atferd som ikke er akseptabel. - Dere må tørre å konfrontere og synliggjøre deres bekymring, og samtidig vise respekt for individet. Husk på at rusbruk ikke er en privatsak, avslutter Tine i en myndig tone. Budskapet virket å gå hjem hos studentlederne som var på nettverksmøte denne dagen. Nå må de dra hjem for å praktisere og Universell ønsker lykke til.

Akans Fadderkonferansen i Oslo

Den 13. februar arrangerte Akan nasjonal fadderkonferanse i Oslo. I sludd og snø fant over 90 studentledere og ansatte ved universiteter, høgskoler og studentsamskipnader veien dit. Bakteppet var nok en gang det økende alkoholforbruket blant studenter. Påstanden ble godt dokumentert gjennom forskningsfunn presentert av sosiolog Willy Pedersen fra UiO, som er en mye brukt foredragsholder når en diskuterer studenter og rus.

Vel så viktig som forskningsfunnene, var alle de gode historiene som ble delt. Ut fra det som ble delt av erfaringer, kan Universell trygt fastslå at det er fullt mulig å arrangere fadderuker med et variert tilbud som inkluderer mangfoldet i studentmassen; småbarnsfamilier, utenlandske, de som er avholds, kort sagt universelle aktiviteter, både med og uten alkohol. Leder av Fadderutvalget ved NTNU, Nicholas Lund, oppsummerte det slik «Det gjelder å være politisk korrekt samtidig som jeg må ha bena godt plantet på jorden når det gjelder realistiske mål». Nicholas har i etterkant blogget fra konferansen om egne tanker om alkohol og studenter, som er verdt å lese for å få et innblikk i bredden av studenttilværelsen. Les Nicholas sitt blogginnlegg her.

Det ble etablert en facebook-gruppe «fadderuken i Norge» for å opprettholde den gode erfaringsutvekslingen. Universell utfordret studentlederne om å publisere gøyale og rusfri arrangementer. Her er de første på veggen:

  • Fjelltur med bading i fjellvann og opplev magisk natur, bål og pølsegrilling
  • Kveldsåpne barnehager slik at småbarnsforeldre kan delta på fadderaktivitetene (SiT)
  • «Olympiade» med utradisjonelle aktiviteter (NTNU Dragvollympiske Leker)
  • Tur med seilbåt med servering av variert sjømat om bord
  • Lage livesending og konsert fra park o.l. i samarbeid med studentradioen, kombinere med gratis grillmat, legg ut piknikpledd og småradioer innstilt på studentradiokanalen – gir stemning!


Universell kan ikke forstå annet enn at når denne gjengen kommer «hjem» med inspirasjonen fra fadderkonferansen, vil høstens fadderbarn ha noe å se frem til, - for det kommer til å bli gøy!