Studentombudsordning innført ved UiO

Rustberggard sier lytt til studentene

Universitetet i Oslo er først ute i Norge med å etablere ordning med studentombud. Studentombud Marianne Høva Rustberggard startet i stillingen 1. februar 2013. Hun sier at hennes mandat kort og godt er å sørge for at ingen føler seg alene opp mot universitetet - og at det er et privilegium å være først ute med ordningen!

Studentombudsordning har lenge vært ønsket ved Universitetet i Oslo, og allerede i 1958 lanserte Studentparlamentet ideen med studentombud. Det har med andre ord vært en lang politisk kamp for å få ordningen på plass.

Hva kan ombudet gjøre for studentene? Marianne sier hennes viktigste oppgave er å gi råd til studentene om hvordan de skal gå frem for å ivareta sine interesser dersom de f.eks. har vært utsatt for trakassering, mobbing, eller de mener deres rettigheter ikke blir ivaretatt eller har spørsmål om rettigheter etc., samt bistå de som trenger det. "Det viktigste ved mandatet mitt er at det er forankret på høyeste nivå og at jeg er uavhengig" sier hun.

- Studentene kan få tak i meg både via sosiale medier som twitter, facebook, eller via telefon, SMS og epost, og ikke minst ved personlig oppmøte i ombudets lokaler på Blindern. Alt er lov!

Rustberggard har også i sitt mandat at hun skal bidra til å løse saker på lavest mulig nivå, og dette gjelder i prinsippet også varslingssaker.

- Ombudet kan være en varslingskanal, men jeg vil nok råde studentene til å varsle via UiOs varslingssystem "Si-ifra", og heller tilby meg å bistå i prosessen». Hun vil påse at oppfølgingen studentene får fra UiO blir god og profesjonell, og understreker at det ikke er slik at oppgaver og ansvar bortfaller fordi man har et studentombud. Rustberggard ser på LMU som en naturlig dialogpartner i arbeidet med å ivareta studentenes rettsikkerhet.

Rustberggard forteller at hun også jobber med saker av overordnet og prinsipiell karakter. - Jeg ser det som min jobb å utfordre etablert praksis og regelverk f.eks. der hvor jeg avdekker ulik praksis ved fakultetene eller uheldig praktisering av eksisterende regelverk».

Studentene ved UiO virker å ha fått et engasjert og omsorgsfullt ombud - et medmenneske som er opptatt av å fange opp tilbakemeldinger andre kanskje ikke får med seg.

- Jeg ser allerede to effekter av ombudsordningen sier hun. - Studentene oppsøker meg og de sier de føler seg tryggere på egne bein i prosessene når de vet at de kan kontakte meg når de vil».

Hvilke tips har du til LMU ved andre læresteder som ikke har studentombudsordning?

- Mitt beste råd er at de må lytte til studentene, og ha et bevisst forhold til hva som gjør det annerledes å være student i forhold til arbeidstaker». Rustberggard blir hemmelighetsfull på spørsmål om hun kan konkretisere hvilke saker hun har jobbet med i de 6 månedene siden etableringen.

- Jeg vil oppfordre LMU-representantene til å delta på LMU-forum i Fredrikstad 22. oktober hvor jeg skal presentere erfaringene mine. LMU ved UiO er det organet som ønsker å følge studentombudet tettest. Det er nok de som har det sterkeste eierskapet til ordningen her også, i tillegg til Studentparlamentet og rektor».

Intervjuet er over og hun vinker farvel og sier - Det skal bli kjekt å treffe representanter fra LMU ved andre universiteter og høgskoler i Fredrikstad - håper mange kommer, fordi jeg har flere råd jeg gjerne vil dele!»