Norden

Nordic Network for Disability Coordinators (NNDC) er et nettverk for tilretteleggere ved høyere utdanningsinstitusjoner i Norden. Nettverket ble opprettet i 2008.

NNDC sitt mål er å stimulere til erfaringsutveksling og kompetanseoverføring mellom høyere utdanningsintitusjoner i Norden. Gjennom dette skal NNDC bidra til økt mobilitet og like muligheter til høyere utdanning på tvers av nordiske land.