Nyheter

 • Stipendordning for studenter

  Stiftelsen Sophies Minde har opprettet en egen stipendordning for studenter som har bevegelseshemninger.

 • Nasjonal konferanse 2017

  17.-18. oktober arrangeres årets nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø i Trondheim.

 • Ny utredning om tilgjengelig studielitteratur

  Universell og NLB skal utrede tiltak for å bedre studiehverdagen for studenter som har vansker med å lese trykt tekst.

 • Omvendt undervisning og inkludering

  Hva skjer med inkludering av studenter med nedsatt funksjonsevne og studentenes læring hvis vi snur undervisningen på hodet?

 • Digital veileder om universell utforming av læring

  6. september åpner vi opplæringskanalen om universell utforming av læring.

 • MediaLT tilbyr gratis kurs i uu av dokumenter

  Målgruppen er funksjonshemmede, og kurset tar utgangspunkt i boken "Gode dokumenter" av Morten Tollefsen. Begrenset antall plasser, så det gjelder å være rask med å melde seg på!

 • Ja til liv og røre!

  Studentsamskipnaden i Oslo (SIO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) sa ja til mer liv og røre! Løsningen ble "Operasjon HIOA" i 2014 og tilsetting av studentlivkoordinator i 2015.

 • LMU i NORD er i rute!

  Mange læresteder har erfart at LMU-arbeidet blir liggende nede en god stund etter en fusjon. Men det er ikke erfaringen til NORD universitet!

 • UU-seminar for teknisk/driftspersonell

  Universell inviterer til etterlengtet heldagsseminar i universell utforming av bygg og uteområder av fremtidens campus i Bergen den 9. juni 2016. Målgruppen er ansatte i teknisk-/driftsenheter som har overordnet eller koordinerende ansvar for uu ved lærestedet.

 • Skrivekurs: Universal Design York 2016

  Universell og NTNU i Gjøvik arrangerer skrivekurs for de som vil levere abstract til konferansen om universell utforming i York til sommeren.

 • Ny veileder for arbeid med ADHD og Asperger syndrom

  Etter to års kartlegging av god tilrettelegging lanserer vi ny veileder for innsikt, forståelse og kunnskap.

 • Digitaliserte egen studielitteratur

  Magnus Nohr irriterte seg over manglende tilgang på tilrettelagt studielitteratur. Han digitaliserte studielitteraturen selv.

 • Traineestillinger i Oslo kommune

  Oslo kommune iverksetter på ny traineeordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 • NTNU når studentene på nye måter

  Strever du med å nå ut med informasjon om tilrettelegging, muligheter og rettigheter til studentene? Lag en videosnutt da vel.

 • Dialogmøter for effektivt LMU-arbeid

  Er dialogmøter for LMU en trylleformel? Det bidrar til å gjøre utvalget synlig og skaper engasjement hevder UiBs LMU-sekretær.

 • Offentlig sektor-Ph.D.

  Gjennom Forskningsrådet er det mulig å søke om støtte til virksomheter i offentlig sektor med ansatte som ønsker å ta doktorgrad.

 • Ny LMU-kartlegging

  Universell oppfordrer alle LMU-sekretærene til å bidra til årets kartlegging av arbeidet i læringsmiljøutvalgene!

 • Appbiblioteket

  På jakt etter applikasjoner som er tilpasset studenter med særskilte behov? Nå er de samlet på et sted.

 • Ruspolicy - walk the talk!

  70 engasjerte studenter og ansatte deltok på temadag "Fyll, fest og akademisk dannelse" i Trondheim 2. september. Formål med dagen var å få igang arbeid med ruspolicy innen sektoren.

 • Pensum som lydbok - ja takk!

  Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek ønsker at flere studenter skal få pensum som lydbok - og trenger din hjelp til å fortelle om mulighetene!

 • Jobb for studenter med Asperger syndrom

  "Spesialistbedriften" ansetter og leier ut studenter med Asperger syndrom til å utføre kvalitetstjenester innenfor digitalt, visuelt eller repeterende arbeid.

 • Å respektere andre innebærer å se en gang til!

  Er læringsmiljøet hos deg trygt og inkluderende, eller utrygt og ekskluderende?

 • Hørselshemmede studenter

  Studenter med hørselshemming i høyere utdanning - Status quo, kunnskap og støtte til tilretteleggingsarbeidet

 • Traineestilling i Arbeidstilsynet

  Det er nå lyst ut en Traineestilling i Arbeidstilsynet - rettet mot personer med funksjonsnedsettelse.

 • Master i funksjonshemming?

  Ønsker du økt forståelse og mer kompetanse om funksjonshemming i et samfunnsperspektiv? Ved NTNU undervises det innen fagfeltet.

 • Læringsmiljøundersøkelse - fordi vi bryr oss!

  Er det noe vits for studentene i å delta i læringsmiljøundersøkelser? Ja definitivt mener studentrepresentant i LMU ved HINT

 • Optimal student - drikker jeg mye?

  Handelshøyskolen BI i Trondheim ville at studentene skulle reflektere over eget alkoholforbruk!

 • UIT lokker studentene

  Ved UIT Norges Arktiske Universitet har LMU og studentdemokratiet lagt hodene i bløt for å finne smarte grep som kan lokke studentene til å påta seg verv! Studentmobiliserende prosjekt ble svaret.

 • Universellforum 2014

  Universellforum 2014 hadde overgangen fra utdanning til arbeid som tema. Nå er forumets presentasjoner og Universells rapport publisert på nettsiden.

 • Designutfordring fra Norsk design- og arkitektursenter

  Er du ung designer, arkitekt eller byplanlegger og ønsker å øke din kompetanse innen inkluderende design? Søk om å delta på høstens mest lærerike designutfordring!

 • Traineestillinger i Oslo kommune

  Oslo kommune utlyser noen ordinære stillinger hvor det stilles som krav at arbeidssøker må ha en funksjonsnedsettelse og de rette kvalifikasjoner for å være relevant for jobben.

 • Usynlig funksjonsnedsettelse

  Har du noen gang lurt på hvordan studenter med tilretteleggingsbehov opplever å studere med en usynlig funksjonsnedsettelse?

 • NAV-veilederen

  NAV-veilederen skal klargjøre hvilke virkemidler som NAV tilbyr studenter med tilretteleggingsbehov og tydeliggjøre grenseområdet mellom hva som er lærestedets ansvar og hva som er NAV sitt.

 • Kunnskap gir innflytelse

  Universell gjør livet enklere for læringsmiljøutvalgene når vi nå lanserer LMU-håndbok og arrangerer opplæring for studentene!

 • Nordisk prosjekt: Overgangsutfordringer

  I løpet av 2013-2014 har Universell deltatt i et nordisk samarbeidprosjekt i regi av Nordens velferdssenter, for å diskutere overgangen fra studier- til arbeidsliv for studenter med nedsatt funksjonsevne.

 • Traineestillinger i Oslo kommune

  Bystyret i Oslo kommune iverksetter en trainee-ordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Fire virksomheter deltar i prosjektet med fire spennende stillinger i forskjellige deler av Oslo kommune. Det er ulike typer stillinger og varierende krav til utdanningsbakgrunn. Traineestillingene vil ha en varighet på 1,5 år, én av stillingene varer i ett år.

 • Fylkessamarbeid

  I Møre og Romsdal samarbeider NAV og lærestedene tett om vellykkede studieløp for studenter med nedsatt funksjonsevne

 • Rusforebyggende arbeid

  Det er etablert flere regionale rusnettverk innen høyere utdanning, og det sår gode frukter til rusforebyggende arbeid på lærestedene.

 • Lydhør

  Norsk- lyd og blindeskriftbibliotek (NLB) har utviklet en app som gjør studielitteraturen fleksibel og tilgjengelig.

 • Tilskudd til arbeid med universell utforming- Deltasenteret

  Deltasenteret forvalter en tilskuddsordning for kunnskapsutvikling, kompetanseheving og informasjon innen universell utforming, og har nå utlyst nye midler.

 • Jobbsøkerseminar

  I oktober 2013 var Tilretteleggingstjenesten ved NTNU første lærested i Norge til å arrangere et jobbseminar for studenter med nedsatt funksjonsevne. Her kan du lese mer om arrangørens erfaringer med planlegging og gjennomføring av seminaret.

 • Sensurgebyr UMB

  UMB har siden 2005 praktisert ordning med gebyr ved forsinket sensur. Pengene er øremerket nye læringsmiljøtiltak!

 • Lansering av nye standarder for universell utforming

  Mandag 2. desember lanserte Standard Norge fire nye norske standarder for universell utforming. Dette skal gi personer med nedsatt funksjonsevne tilgang til viktige samfunnsområder.

 • LMU-nytt 4/2013

  Universell møtte ny læringsmiljøkonsulent og tidligere rapper Tommy Payne ved Høgskolen i Østfold.

 • Digital vurdering og eksamen i søkelyset

  Norgesuniversitetet og UHR sin ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen arrangerte seminar i Bergen i samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) 13. og 14. november. Stream fra seminaret er nå tilgjengelig.

 • LMU-forum 22.oktober ble en suksess!

  LMU-forum 2013 hadde Mangfold i læringsmiljøet som tema. Nå er alle foredragene publisert på våre LMU-forumets nettside!

 • LMU-aktuelt 3/2013

  Samarbeid mellom studenter og læresteder om fadderukene i Bergen ga fadderopplæring og faddervakt!

 • LMU-aktuelt 2/2013

  Universitetet i Oslo har gjort noen spennende grep i 2013 som er verdt å merke seg. I februar etablerte de ordning med studentombud, og nå lanserer UiO ny "Si ifra-portal" for studentene.

 • LMU-aktuelt 1/2013

  Universitetet i Oslo er først ute i Norge med å etablere ordning med studentombud. Studentombud Marianne Høva Rustberggard startet i stillingen 1. februar 2013. Hun sier at hennes mandat kort og godt er å sørge for at ingen følger seg alene opp mot universitetet - og at det er et privilegium å være først ute med ordningen!

 • Rapport: Like muligheter for alle barn

  Regjeringen legger frem rapport om mål og tiltak for barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

 • Ny forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

  Fredag ble ny forskrift om universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT)- løsninger vedtatt i statsråd. Fra 1. juli 2014 skal alle nye nettsteder og automater som er til allmenn benyttelse være universelt utformet.

 • Studenter og rusmiddelforebygging

  Universell deltok 4. juni på den nasjonale konferansen "Fyll, fest og akademisk dannelse" arrangert av Studentsamskipnaden i Bergen (SIB). Målet med konferansen var å spre kunnskap om alkohol og bistå studentorganisasjoner og læresteder med å drive rusforebyggende arbeid.

 • Tilgjengelighet som menneskerettighet

  EESC gjennomførte en åpen høring i Brussel den 4. juni med temaet "Accessibility as a human right: empowering persons with disabilities". Nå ligger lydopptak og presentasjoner ute på nettet.

 • Konferanse om "ny karriereveiledning"

  22. mai var det en konferanse om «ny karriereveiledning» på Oppegård i Oslo. Nedenfor har vi oppsummert punkter som kan være relevante og interessante for nettverket.

 • Worhshop om inkluderende design

  Norsk Designråd arrangerer i samarbeid med Innovasjon Norge en heldags workshop om hvordan du i praksis lykkes med inkluderende design og nyskaping – i både Kristiansand, Trondheim og Oslo.

 • Resultater fra Læringsmiljøundersøkelsen 2012

  Læresteder og medier slapp tirsdag 19. juni sine resultater og kommentarer til Læringsmiljøundersøkelsen 2012. Her vil du finne en oversikt over de sakene som finnes.

 • Tildeling av stimuleringsmidler

  Universell delte ut totalt kr 1.354.145,- som stimuleringsmidler i 2012.

 • Velkommen til nye Universell

  Universell har ny strategi, nye ansatte og nye nettsider. Velkommen til nye Universell!

 • VUU i støpeskjeen

  Universell utvikler nå en nettbasert veileder for universell utforming.

 • NOU 2014: 5 - MOOC til Norge

  MOOC-utvalget leverte sin rapport til Kunnskapsdepartementet 16. juni 2014.

 • fdghfdhgfd

  gfjgfhgfgf