Digital vurdering og eksamen i søkelyset

​Seminaret ble gjennomført av Norgesuniversitetet og UHR i samarbeid med Universitetet i Bergen den 13. og 14. november 2013.

Norgesuniversitetet og UHR har i 2013 opprettet en ekspertgruppe for digital vurdering og eksamen. Formålet med gruppen er blant annet å ha et helhetlig blikk på utfordringene vi møter – både teknologiske, pedagogiske, organisatoriske og juridiske – og slik bidra til nasjonal koordinering på dette området. 

Hovedfokuset på seminaret var skoleeksamen, tekniske løsninger og administrative utfordringer i et pedagogisk perspektiv og med søkelyset på eksamen i endring. 

Program og streaming fra seminaret finner du på UiB sin side om arrangementet.