Ny nordisk karriereveiledning

- Hvor er vi og hvor går veien videre?

22. mai var det en konferanse om «ny karriereveiledning» på Oppegård i Oslo. Nedenfor har vi oppsummert punkter som kan være relevante og interessante for nettverket.

De fleste presentasjonene fra konferansen finnes på konferansens egne nettsider.

Fokus på personlig kompetanse blant norske arbeidsgivere 

I arbeidslivet ser vi en trend hvor arbeidsgiver etterspør karakter fremfor karakterer. Den personlige kompetansen til arbeidstakere blir stadig viktigere for norske arbeidsgivere i ansettelsesprosesser. Når det kommer til inkludering og sysselsetting av studenter med funksjonsnedsettelse innebærer dette kanskje en utvikling hvor personen kommer mer i forgrunnen for funksjonsnivå?  

Nordplus- prosjektet Nordisk veiledning 2011-2013

Norges bidrag i det nordiske prosjektet «Nordisk Veiledning» handler om brobygging mellom utdanningsnivåer og er et samarbeid mellom videregående skole og høyere utdanning. Det tverrfaglige prosjektet har gått ut på at HiOA-studenter har vært lærere og mentorer for elever fra Elvebakken videregående skole. Studentene kommer fra utdanningene Faglærer i formgiving, kunst og håndverk og Ingeniørfag - elektronikk og informasjonsteknologi, mens elevene kommer fra utdanningsprogrammene Elektrofag og Design og Håndverk. 

Prosjektet er basert på en praktisk pedagogisk karriereveiledningsmetode som gir elever faglige erfaringer og opplevelser som kan bidra til at elevene tar kunnskapsbaserte og bevisste utdannings- og yrkesvalg. Prosjektet er finansiert av Nordplus. 

Et tettere samarbeid mellom videregående skole og høyere utdanning har vært forslag Universell har fremmet for å forberede og planlegge studieløpet for studenter med nedsatt funksjonsevne og skape en bedre overgang til arbeidslivet. Prosjekt som dette kan fungere forebyggende og er et praktisk eksempel på at et tettere samarbeid har hensiktsmessige gevinster for alle studenter, uavhengig av funksjonsevne. 

Utdanningsvalg

I 2008 ble det innført et nytt fag i Ungdsomsskolen, «Utdanningsvalg». Dette var et resultat av Kunnskapsløftet. Faget er obligatorisk og har til hensikt å sikre at elevene tar bevisste og gjennomtenkte utdanningsvalg og redusere frafall i høyere utdanning. Det er først i år vi kan se potensielle virkninger av faget når «prøvekaninene» har startet med høyere utdanning. 

Se også: