Lansering av nye standarder for universell utforming

Mandag 2. desember lanserte Standard Norge fire nye norske standarder for universell utforming. Dette skal gi personer med nedsatt funksjonsevne tilgang til viktige samfunnsområder.

Opp mot 20 % av Norges befolkning har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne. Mangel på tilgjengelighet til IKT- løsninger og ulike tjenester kan være en stor barriere for mange, og få konsekvenser for tilgang til utdanning, arbeid og sosialt liv. 2. desember lanserte Standard Norge følgende fire standarder for et inkluderende samfunn:

  • NS 11021 Universell utforming - Tilgjengelige elektroniske dokumenter - Krav til utforming, oppmerking og filformater
  • NS 11022 Universell utforming - Automater for allmenn bruk - krav til fysisk utforming og brukerdialog
  • NS 11040 Universell utforming - Brukermedvirkning og IKT
  • NS 11030 Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

 

Standardene gir konkret veiledning i hvordan man kan sikre løsninger som kan brukes av alle uten behov for spesialtilpasninger. Målet er at alle skal få like muligheter til å håndtere og å ha glede av teknologien.