NOU 2014: 5 - MOOC til Norge

MOOC-utvalget leverte sin rapport til Kunnskapsdepartementet 16. juni 2014. 

MOOC står for Massive Online Open Courses og innebærer blant annet at undervisning og vurdering skjer via bruk av digitale nettløsninger. Universell har bidratt med innspill til utvalgets arbeid. Du kan lese rapporten i sin helhet på Kunnskapsdepartementets nettsider.

Fra regjeringens pressemelding:

"Utvalget anbefaler Kunnskapsdepartementet følgende:

  • Opprette en felles norsk MOOC-plattform, som også har en tilknyttet støttefunksjon for institusjonene i utviklingen av slike kurs.
  • Etablere et miljø for forskningsbasert kunnskapsutvikling, utviklingsarbeid og kunnskapsdeling for å se på læring med digitalisert undervisning.
  • Bevilge midler til forskning på bruken av teknologi i høyere utdanning.
  • Satse offensivt på bruk av MOOC i etter- og videreutdanning og kompetanseutvikling i arbeidslivet, i samarbeid med partene i arbeidslivet.
  • Legge til rette for at MOOC kan brukes til å gi skoleelever muligheter til å ta kurs på universiteter og høyskoler, såkalt forsert utdanning."