Resultater fra Læringsmiljøundersøkelsen 2012

Læresteder og medier slapp tirsdag 19. juni sine resultater og kommentarer til Læringsmiljøundersøkelsen 2012. Her vil du finne en oversikt over de sakene som finnes.

7 læresteder deltok i en felles læringsmiljøundersøkelse i 2012. Disse var:
  • Høgskolen i Harstad
  • Universitetet i Oslo
  • Universitetet for miljø- og biovitenskap
  • Haraldsplass diakonale høgskole 
  • Universitetet i Stavanger
  • Høgskolen i Nesna
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
I forbindelse med offentliggjøring av rapporter og funn har flere læresteder og medier publisert saker med kommentarer til funnene. Her følger en oversikt over disse sakene.

Universitetet for miljø- og biovitenskap melder på sine nettsider at de har et solid faglig hjem. "Vi må glede oss over resultatet. Vi kommer veldig bra ut. Dette er noe vi kan være fornøyd og stolt over", sier Rektor Hans Fredrik Hoen. Rapporten i sin helhet er også lenket til fra siden.

Universitetsavisa (tilknyttet NTNU) påpeker at studentenes fakultetstilhørighet er viktigst for trivselen samlet sett. NTNU har også spurt studentene om omfang av- og kjennskap til fusk. NTNUs rapport ligger i sin helhet på en egen nettside.

Universitetet i Oslo sier gjennom en pressemelding at UiO holder høy faglig kvalitet. Videre vises det til at studentene ved UiO har store ambisjoner og jobber mest ved siden av studiene. UiOs egen nettavis, Uniforum, publiserte en artikkel med overskriften "Studenter mener UiO holder høy faglig kvalitet". UiO har også opprettet en egen side hvor rapporten ligger i sin helhet.

Rektor ved UiO, Ole Petter Ottesen, har skrevet en blogg til studentene på bakgrunn av funnene i rapporten. Her tas både trivsel, ambisjoner og utfordringer ved psykiske plager samt vonde episoder ved universitetet opp.

Haraldsplass diakonale høgskole viser til at de har best trivsel blant de deltakende lærestedene. De påpeker også at høyskolen har ambisiøse studenter. "Denne undersøkelsen gir høyskolen verdifull kunnskap om våre studenters studieerfaringer, ønsker og behov relatert til deres læringsmiljø", sier konstituert rektor Ingrid O. Torsteinson.