Stipendet er et supplement til lån fra Statens Lånekasse og andre offentlige finansordninger av utdanning.

Studenter på bachelor- og eller mastergradsnivå kan søke om stipend på inntil kr. 36.000 pr. år. I tillegg kan bevegelseshemmede som på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke greier å fullføre studiet innenfor normert tid og som ikke får lån i Statens Lånelasse, søke om et høyere stipendbeløp. Merk også at stipendet kan søkes i i forbindelse med studier i utlandet.

Studiestipendet innvilges for ett år av gangen. Utbetalingen av stipendet er tredelt. Første utbetaling skjer ved studieårets begynnelse, andre utbetaling ved bekreftelse på at andre semester er påbegynt, og siste utbetaling skjer når stioftelsen får bekreftelse/karakterutskrift på at studieåret er gjennomført.

Søknadsfristen for studieåret 2017/2018 er 15. september. Søknadsskjema og ytterligere informasjon om stipendsordningen, se Stiftelsens nettside