Studenter og rusmiddelforebygging

 

Konferansen "fyll, fest og akademisk dannelse" i Bergen 4. juni samlet 130 deltakere. Det var mange spennende foredragsholdere fra forskningsmiljøer i Norge og Sverige, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, AKAN og ledelsen ved Universitetet i Bergen. En av studentbloggerne bak "Nattens helter" fortalte fra sine 3 måneder med alkoholkutt og viste videosnutter.

Bakteppet for konferansen var SHOT-undersøkelsen fra 2010, som viser at alkoholinntaket blant studentene har økt drastisk de senere årene. Studiesituasjonen har forandret seg ved at studentene nå er eldre, få blir foreldre i studieperioden, de har mye frihet, reiser mye og deltar på konferanser både i inn- og utland. Arenaer hvor alkohol idag hører med.

Forskningen og de erfaringene som ble delt på konferansen, slår fast at det er klare sammenhenger mellom alkohol og sosiale nettverk. Alkohol er et sosialt fenomen og i studentmiljøene synes å råde en "kollektiv drikkekultur". Mange studenter har alkoholvaner som fører de i risikosonen. Studenter som ikke drikker har vanskeligere for å bli en del av det sosiale miljøet. Funnene viser sterk kopiering av atferd i studentmiljøene,  og særlig ved intens samhandling som for eksempel i fadderukene. I en slik kultur er det ifølge forskerne farlig å være sårbar, slik mange studenter kan være ved oppstart ved universiteter og høgskoler. Det er imidlertid mye studentorganisasjonene og lærestedene kan gjøre av rusmiddelforebygging. Universell vil i løpet av sommeren utarbeide et temanotat til LMU-nettverket med tanke på videre diskusjoner i Læringsmiljøutvalgene ved lærestedene som ønsker å ta tak i tematikken lokalt.

Nettsiden til Nattens helter