Deltasenteret administrerer forumet unIKT som har som mandat å stimulere til gode inkluderende digitale prosjekter rettet mot allmennheten. Forumet har over 30 medlemmer fordelt på brukerorganisasjoner, offentlig sektor, fagmiljø og næringsliv, og Universell er representert.

UnIKT- tilskudd blir årlig lyst ut av Deltasenteret. Formålet er å utvikle og styrke gjennomføringen av universell utforming som samfunnskvalitet og bedre livskvalitet og likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det er i år 2,8 mill. kr. som utlyses og søknadsfristen er 28. februar. Merk at denne utdelingen ikke må forveksles med Universells egne tildeling av stimuleringsmidler.

For oversikt over kriterier og nærmere informasjon om Deltasenterets unIKT- tilskudd, følg denne linken: Tilskuddsordning unIKT 2014