I regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet er Arbeidstilsynet for fjerde gang med i et Traineeprogram for personer med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne. Programmet går over 1 1/2 år og starter ca. medio august 2015.

Denne gang er Arbeidstilsynet på leting etter en person i målgruppen som har utdanning innenfor samfunnsfag og/eller økonomi og som er god på IT (spesielt excel). Arbeidsoppgavene vil være innen analysearbeid og utredninger, utarbeidelse og presentasjoner av statistikk.

Fullstendig utlysning og mer informasjon er å finne på hjemmesiden til Arbeidstilsynet, Regjeringen og Jobbressurs.no.