Utlysning av traineestillinger i Oslo kommune

Det er flere virksomheter som deltar i prosjektet med stor bredde innen arbeidsoppgaver og varierende krav til utdanningsbakgrunn.

Som deltaker i Traineeordningen får man i tillegg til ordinær oppfølging, tilbud om oppfølging fra mentor og samlinger for traineer i ett og et halvt år. Samlingene er månedlige og inneholder temaer som etikk, arbeidslivsrelaterte spørsmål og informasjon om Oslo kommune.

Målgruppen for ordningen er personer med langvarige fysiske og psykiske funkjsonsnedsettelser, og det tilbys tilrettelegging av arbeidsforholdene etter behov. Søkere må ha de rette kvalifikasjonene for stillingen de søker på, og det vektlegges spesielt at man bekrefter at man har en funksjonsnedsettelse, da dette er et kriterium for å delta i ordningen.

Nytt av året er at det ikke eksisterer en felles frist for alle stillingene. Istedet annonseres stillingene fortløpende med ulike søknadsfrister.

Universell oppfordrer alle læresteder til å spre nyheten om ordningen til aktuelle studenter i målgruppen. Vis til ordningens nettside og Video om Traineeordningen

Kontakt prosjektleder Siri Koch-Larsen for å få mer informasjon om traineeordningen
Epost: siri.koch-larsen@byr.oslo.kommune.no
Tlf: 410 41 310