Traineestillinger i Oslo kommune

Bystyret i Oslo kommune iverksetter en trainee-ordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Fire virksomheter deltar i prosjektet med fire spennende stillinger i forskjellige deler av Oslo kommune. Det er ulike typer stillinger og varierende krav til utdanningsbakgrunn. Traineestillingene vil ha en varighet på 1,5 år, én av stillingene varer i ett år.

Dette er ordinære stilliner uten lønnstilskudd, og Oslo kommune søker etter:

 

Søknadsfristen er 26. mai, og flere stillinger vil bli lyst ut til høsten. Se vedlagt informasjonsskriv fra Oslo kommune. Mer om stillingene finnes på følgende lenke: Utlysning av traineestillinger i Oslo kommune