Velkommen til nye Universell

Universell har vinteren 2013 gjennomgått en omorganiseringsprosess som har ført til at vi ikke har vært så synlige som vi har vært tidligere. Prosessen har vært bra for utviklingen av pådriverenheten, og vi har nå et nytt og presist mandat, to nye ansatte og mange planer for videreutvikling av Universell.

Universell har justert mandat og arbeidsoppgaver for å tilpasse enheten til dagens situasjon og sektorens behov. Universell har nå tre hovedmål:

  1. Bidra til økt tilgjengelighet til høyere utdanning for studenter med nedsatt funksjonsevne
  2. Tilby kunnskap om universell utforming som fag- og strategibegrep i høyere utdanning, og bidra til at universell utforming blir implementert som et faglig begrep i relevante studieprogram
  3. Styrke utdanningsinstitusjonenes læringsmiljøutvalg (LMU), slik at utvalgene får hensiktsmessige arbeidsoppgaver, nødvendig gjennomslagskraft og riktig plassering i utdanningsinstitusjonene.
Våre primære målgrupper er fremdeles ansatte ved norske utdanningsinstitusjoner og medlemmer av læringsmiljøutvalgene. Mandat og strategi er i sin helhet tilgjengelig via hovedmenyen som heter Om universell.

Som et ledd i arbeidet er også nettsiden vår oppdatert med nytt design og innhold, noe vi håper skal bidra til å gjøre vår informasjon og arbeid enklere tilgjengelig og mer nyttig for målgruppa. Har du spørsmål eller kommentarer må du gjerne kontakte oss på kontakt@universell.no.

Til slutt vil vi presentere våre to nye medarbeidere, Elinor Olaussen og Marit Svendsen, som du kan lese mer om på vår ansatte-side.

 


Marit Svendsen

Elinor Olaussen

 

 

 

 Elinor Olaussen