VUU i støpeskjeen

Universell utvikler nå en nettbasert veileder for universell utforming.

Navnet på nettsiden vil være VUU - Veileder for Universell Utforming. Den vil ha en bred målgruppe. Veilederen vil inneholde temaene :

  • Universell utforming
  • Mangfold
  • Undervisning og læring
  • Bygg og uteområder
  • IKT og informasjon
  • Nytt og nyttig

Følg med på universell.no for lansering av VUU!