Ansatte

Universell har fire ansatte.

 • Knarlag, Kjetil

  Knarlag, Kjetil  

  Prosjektleder

  Kjetil er Universells leder. Han har utdanning i pedagogikk og samfunnsvitenskap med hovedfag i politisk historie. Han har i tillegg etterutdanning i universell utforming ved UMB og NTNU. Han har arbeidet 6 år som rådgiver for studenter med funksjonsnedsettelser ved NTNU, og har etablert og utviklet pådriverenheten fra starten i 2003. Han er en mye brukt foredragsholder innen temaene inkludering og universell utforming av læringsmiljø.

  Telefon: 735 50 680 Mobil: 977 10 021 E-post: kjetil.knarlag@ntnu.no
 • Olaussen, Elinor

  Olaussen, Elinor  

  Rådgiver

  Elinor er utdannet innen psykologi og pedagogikk med mastergrad innen rådgivningspedagogikk, coaching og organisasjonsledelse. Hun har tidligere arbeidet som veileder og tilrettelegger for studenter med funksjonsnedsettelse på NTNU, og som studiekonsulent ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Hun har erfaring med prosjekt- og utredningsarbeid, foredrag- og kursvirksomhet samt coaching av enkeltpersoner- og grupper. På Universell arbeider Elinor spesielt med rådgivning innen individuell tilrettelegging, universell utforming av læring og undervisning, overgang studier-arbeidsliv og for tettere samarbeid mellom lærested og NAV-kontor, samt koordinering av nasjonale konferanser og Universellforum. 

  Telefon: 735 97 443 Mobil: 97 03 59 66 E-post: elinor.j.olaussen@ntnu.no
 • Svendsen, Marit

  Svendsen, Marit  

  Seniorrådgiver

  Marit er utdannet innen organisasjon og ledelse, med mastergrad i kunnskapsledelse og innovasjon. Hun har i mange år vært leder i privat og offentlig virksomhet, samt arbeidet som rådgiver og tilrettelegger i universitetssektoren for internasjonale forskere og innen HMS/miljø. Hun har erfaring fra organisasjons- og systemutvikling, prosjektledelse, samt kurs og foredragsvirksomhet.

  Telefon: 735 98 385 Mobil: 467 98 861 E-post: marit.svendsen@ntnu.no
 • Kvernevik, Bjørnar

  Kvernevik, Bjørnar  

  Førstekonsulent

  Bjørnar er utdannet innen samfunnsøkonomi, med bachelorgrad fra NTNU. Etter å ha vært leder i Studenttinget har Bjørnar blant annet erfaring som leder for Læringsmiljøutvalget ved NTNU, samt verv innen studentmediene i Trondheim og studentgruppa for alternativ undervisning (AltUnd). Fra 2011 til 2016 jobbet Bjørnar deltid hos Universell som prosjektmedarbeider.

  Mobil: 454 65 682 E-post: bjornar.kvernevik@ntnu.no