Knarlag, Kjetil

Knarlag, Kjetil  

Prosjektleder

Kjetil er Universells leder. Han har utdanning i pedagogikk og samfunnsvitenskap med hovedfag i politisk historie. Han har i tillegg etterutdanning i universell utforming ved UMB og NTNU. Han har arbeidet 6 år som rådgiver for studenter med funksjonsnedsettelser ved NTNU, og har etablert og utviklet pådriverenheten fra starten i 2003. Han er en mye brukt foredragsholder innen temaene inkludering og universell utforming av læringsmiljø.

Telefon: 735 50 680 Mobil: 977 10 021 E-post: kjetil.knarlag@ntnu.no