Svendsen, Marit

Svendsen, Marit  

Seniorrådgiver

Marit er utdannet innen organisasjon og ledelse, med mastergrad i kunnskapsledelse og innovasjon. Hun har i mange år vært leder i privat og offentlig virksomhet, samt arbeidet som rådgiver og tilrettelegger i universitetssektoren for internasjonale forskere og innen HMS/miljø. Hun har erfaring fra organisasjons- og systemutvikling, prosjektledelse, samt kurs og foredragsvirksomhet.

Telefon: 735 98 385 Mobil: 467 98 861 E-post: marit.svendsen@ntnu.no