Samarbeid og nettverk

Hvem er Universells samarbeidspartnere og hvilke nettverk deltar vi i?

Vi både drifter og deltar i flere samarbeid og nettverk innenfor universitets- og høgskolesektoren. Univesell er også aktive i eksterne nettverk som berører arbeidet vi gjør med inkluderende læringsmiljø, universell utforming og læringsmiljø generelt. Vær gjerne med som deltaker i våre nettverk. I menyen finner du en oversikt over våre forskjellige nettverk og samarbeid.