Europa

Universell deltar i følgende samarbeid og nettverk i Europa.

LINK

Learning Inclusively Network + Know-how (LINK) er et europeisk nettverk bestående av organisasjoner som arbeider nasjonalt for et inkluderende læringsmiljø for studenter med nedsatt funksjonsevne. Nettverket møtes to ganger i året og arrangerer internasjonale konferanser sammen. Mer informasjon om nettverket finner du på LINK sine nettsider.

UDLL

UDLL står for "Universal Design for Learning - License to learn", og er et toårig EU-prosjekt koordinert av Universell. Prosjektet har som formål å utforske hvordan universell utforming av læring kan være et godt virkemiddel for å utvikle et inkluderende læringsmiljø som ivaretar alle studenter, uavhengig av funksjonsevne og læringsstiler. Se egen side om UDLL for mer informasjon.