Tilbud og tjenester

Universell ønsker å bistå med kompetanseheving og kursing blant ansatte og studenter ved høyere utdanningsinstitusjoner.

For å oppnå dette formålet kommer vi på institusjonsbesøk, og gjerne i forbindelse med behandling av viktige saker som angår universell utforming eller læringsmiljø.

Kursportefølje

Universell kan bistå med kurs for din institusjon og har et bredt kompetansefelt innen egne ansvarsområder. 

Universell utforming

Hva er universell utforming og hvorfor må vi tenke på dette? 

Inkluderende læringsmiljø

Hvordan og hvorfor tilrettelegge? 

Læringsmiljøutvalg

Innspill til organisering, mandat og arbeidsform. Hvordan få utbytte av dette organet?