Universellrapporter

Universell har en egen rapportserie hvor vi gjør dypdykk i relevante problemstillinger knyttet til inkluderende læringsmiljø, Læringsmiljøutvalg og Universell utforming.

Rapportene publiseres i elektronisk utgave her på våre nettsider. Enkelte av rapportene kan skaffes i papirutgave, for nærmere informasjon send en epost til: kontakt@universell.no.