1:2014 Kartlegging LMU-arbeid 2013

Universell gjennomførte høsten 2013 en kartlegging av arbeidet i læringsmiljøutvalgene ved høgskoler og universiteter. Vi ønsket å finne ut mer om hvordan institusjonene og utvalgene jobber med utvikling av et godt og inkluderende læringsmiljø for studentene.

For at Universell skal ivareta rollen som pådriver og kunnskapsutvikler innen inkluderende læringsmiljø, læringsmiljøutvalg og universell utforming, må vi være godt oppdatert på det arbeid som gjøres ute ved lærestedene. Kartleggingen gjennomført i 2013 viser at det gjøres veldig mye bra arbeid ved institusjonene. Det er imidlertid områder og oppgaver det med fordel bør jobbes videre med.

Rapporten håper vi skal gi inspirasjon og refleksjon om oppgaver, organisering og gode arbeidsprosesser for utvalgenes og institusjonenes arbeid med læringsmiljøet.