2: 2016 Kartlegging LMU-arbeid 2015

Universell gjennomførte høsten 2015 på ny en kartlegging av arbeidet i læringsmiljøutvalgene ved høgskoler og universiteter.

Universells  mandat er å være pådriver og kunnskapsutvikler innen inkluderende læringsmiljø, læringsmiljøutvalg og universell utforming. For å ivareta denne rollen må vi være oppdatert på det arbeidet som skjer i UH-sektoren.

Kartleggingen i 2015 viser på ny at det gjøres veldig mye bra arbeid ved institusjonene. Akkurat som i 2013 er det områder og oppgaver som lærestedene bør jobbe mer med. Vi håper rapporten kan være til inspirasjon i dette arbeidet.

Kontaktperson: Marit Svendsen