2:2013 Mangfold og ulikhet i et læringsmiljøperspektiv

I anledning LMU-forum 2013 hvor temaet var "Mangfold og ulikhet", skrev sosiolog Jo Ese ved Høgskolen i Østfold en artikkel om dette temaet i et læringsmiljøperspektiv.

Jo Ese er sosiolog og stipendiat med høyere utdanning som sitt interesseområde. Han tar nå en doktorgrad i arbeidsvitenskap på Karlstads universitet der han forsker på styrings-systemer ved universiteter og høgskoler. Han underviser og veileder også mastergradsnivå i Organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold. Han har etter hvert blitt en mye brukt foredragsholder i temaer innenfor organisasjonsteori, utdanning og planlegging. Han har tidligere mange års erfaring som administrativt ansatt i høgskolesektoren, blant annet som kvalitetsrådgiver ved Høgskolen i Østfold, og som sekretær og saksforbereder for læringsmiljøutvalget ved samme institusjon.

Denne Universellrapporten tar for seg mangfoldsbegrepet i et læringsmiljøperspektiv. Den bygger på en tese om at det å diskutere mangfold for mennesker og organisasjoner som jobber med læringsmiljø kan være en god øvelse, da tanker og drøftinger omkring begrepet reiser interessante spørsmål både på prinsipielt og på mer praktisk plan.