3:2014 Studenter med usynlige funksjonsnedsettelser

Våren 2013 fullførte Merete Bakken Flataas sin mastergrad i funksjonshemming og samfunn ved NTNU. I sin masteroppgave utforsket hun hvilke utfordringer studenter med usynlige funksjonsnedsettelser møter i høyere utdanning og hvordan de håndterer disse utfordringene.

Usynlige utfordringer kan ofte oppleves som vanskelig i studie- og læringsmiljøsammenheng. Dette erfares både i relasjon til medstudenter og deltakelse i studentaktiviteter, men også med tanke på åpenhet ovenfor personer som er der for å tilrettelegge studiehverdagen. Sykdommer og utfordringer som ikke er synlig er fortsatt i stor grad tabubelagt. 

På oppdrag fra Universell skrev Merete Bakken Flataas en Universellrapport for å synliggjøre erfaringer studenter med ikke synlige funksjonsnedsettelser har med tilrettelegging i høyere utdanning. Rapporten tematiserer blant annet faktorer som åpenhet og diskriminering, markedsføring av tilretteleggingstiltak på lærestedet og mangelfull kunnskap om rettigheter. Videre belyses hvordan oppgaven kan være til hjelp for andre, både studenter og ansatte i høyere utdanning som tilrettelegger for studentene.