Organisasjon - informasjon om Universell sitt mandat, virksomhet og ansatte.

Universell sitt mandat

Universell jobber for å fremme et inkluderende læringsmiljø for studenter med funksjonsnedsettelser i høyere utdanning, og er en pådriver for universell utforming og læringsmiljøutvalgene ved norske utdanningsinstitusjoner.

 

Fullstendig mandat

Kontaktinformasjon

E-post: kontakt@universell.no

Adresse: Universell
Kolbjørn Hejes vei 4
7491 Trondheim

Universell sin

Virksomhetsplan for 2017

Virksomhetsplanen styrer Universells prioriteringer og satsninger for inneværende år.

Universell sine

Ansatte

Universell har for tiden 3 ansatte.