Stimuleringsmidler 2017

Universell arbeider på oppdrag fra KD og Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) for å øke kompetansen om universell utforming som fagbegrep i høyere utdanning, samt å øke omfanget av og kvaliteten på undervisning om universell utforming til studenter på alle nivå og innen relevante fagområder. En viktig satsning fra vår side har vært økonomisk stimulering – stimuleringsmidler – for å bidra til økt kompetanse gjennom utdannings- og utviklingsprosjekter i sektoren.

Universell har av Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingdepartementet fått kr 1 400 000,- til disposisjon for nye prosjekter om universell utforming som fagbegrep i høyere utdanning.

Universell sine «stimuleringsmidler» skal gjenspeile sentrale satsninger fra regjeringen, og i inneværende periode er det særlig prosjekter innen IKT og velferdsteknologi som skal prioriteres. Vi ber derfor spesielt fagmiljø som tar for seg slike tema om å søke om støtte.

Universell utforming er samtidig et tema som berører mange fagdisipliner. Universell oppfordrer derfor fagmiljø innen arkitektur, teknologi, helse, planlegging og pedagogikk om å søke midler. Vi stiller oss spesielt positive til prosjekter som går på tvers av fagdisipliner eller utdanningsinstitusjoner.

Full søknadstekst finner du i faktaboksen på høyre side. Mer informasjon om tidligere søknader og tildelinger er i undermenyen på venstre side.

Søknadsfrist er 22.09.2017.