Forum for studielitteratur

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og Universell etablerte i mai 2015 forum for studielitteratur. Forumet skal kartlegge hvilke utfordringer studenter med behov for universelt utformet og tilrettelagt studielitteratur har nå og i fremtiden. Det skal videre være en arena for å diskutere problemstillinger som går på tvers av ansvaret mellom studie- og forskningsbibliotek, tilretteleggingstjenester, NLB og studenten selv.

Forumet består av representanter fra HIST, HIØ, UIA, UHRs bibliotekutvalg, NLB og Universell. Møtene vil holdes i NLBs lokaler og Universell ivaretar sekretariatsfunksjonen.

Referat fra møtene

Referat fra møtene publiseres forløpende - se informasjonsboks til høyre.