Det psykososiale læringsmiljøet for studenter med nedsatt funksjonsevne

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Resultatene fra undersøkelsen i 2014 viser at mange studenter opplever ensomhet og at én av fem studenter sliter med psykiske helseplager. Hvordan er situasjonen for studenter med nedsatt funksjonsevne, og finnes det utslag som gir grunnlag for målrettede tiltak fra lærestedene på dette området?

Truls Nedregård er statsviter og avdelingsleder i TNS Gallup der han har jobbet med ulike fagfelt over en 20-årsperiode. Han har arbeidet mye med undersøkelser blant studentene, og blant annet hatt ansvar for gjennomføring av de omfattende helse- og trivselsundersøkelsene (SHoT) i 2010 og 2014. På oppdrag fra Universell har TNS Gallup sammenlignet funn blant studenter med og uten funksjonsnedsettelse og Nedregård vil i dag presentere sentrale statistikker fra undersøkelsen.

Tilbake til programmet