Hørselshemmede i utdanning og arbeid

Etter å ha fulgt hørselshemmede studenter som har strevet med – eller falt ut av studier på grunn av utfordringer knyttet til hørsel utviklet Briskeby Kompetansesenter et kurs for disse studentene. Kursene har til hensikt å fostre mestring og stimulere til økt innsikt i eget hørseltap og konsekvenser av det. Videre skal den stimulere til gode overganger til arbeidslivet og hvordan de best mulig kan bruke sine ressurser til å stå i en arbeidssituasjon.

Prosjektmedarbeider og kursholder ved Briskeby Kompetansesenter, Johanne Dahll Fossen, forteller om hvordan Kompetansesenteret kan være en ressurs for tilretteleggingsarbeidet i høyere utdanning, hvilke utfordringer studenter med nedsatt hørsel møter i dag og om kurset de tilbyr studenter i målgruppen.

Tilbake til programmet