Studenter med psykiske vansker

Stadig flere studenter rapporterer om psykiske utfordringer, ensomhet og depresjon. Presentasjonen viderefører tirsdagens plenumpresentasjoner om studenter med psykiske vansker med en presentasjon av hvordan Samskipnaden arbeider for å møte studenter med slike utfordringer. Vi får høre om mestringskurs innen alt fra tidsplanlegging og selvutvikling til depresjoner, og deltakerne får mulighet til å delta på et kurs i depresjonsmestring.

Rådgiver ved SiT Råd, Marit Rønning Lund, deler sine erfaringer i møte med studentene og holder et provisorisk kurs stress- og tidsplanlegging.

Tilbake til programmet