Tilgjengelig studielitteratur

Tilgang til tekst er en forutsetning for tilgang til utdanning og arbeid. Det er ikke alle som vet at Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) tilbyr gratis produksjon av studielitteratur for synshemmede studenter, og utlån av studielitteratur til studenter med andre type funksjonsnedsettelser – og lesevansker. NLB arbeider for tiden med en studentkampanje for å gjøre tilbudet mer kjent.

Hvordan ser fremtiden ut med tanke på tilgjengelig studielitteratur når stadig større del av høyere utdanning digitaliseres? Og hvordan kan vi samarbeide tettere mellom lærested og NLB for å gjøre tilbudet best mulig for studentene?

Presentasjon ved Øyvind Engh, direktør i Norsk- lyd og blindeskriftbibliotek.

Tilbake til programmet