Digitale skrivestøtteprogram

Presentasjon av digitale hjelpemidler for dysleksi.

Lingdys/Lingright og Textpilot er de to mest vanlige formene for programvarestøtte for studenter med lese- og skrivevansker i høyere utdanning. Begge leveres fra den norske leverandøren Lingit, som har en strategi om at deres program skal gjøre lesing og skriving enklere og mer lystbetont for mennesker med rettskrivingsutfordringer.

Sverre Holbye arbeider i Lingit og har bakgrunn fra informasjonsvitenskap og spesialpedagogikk. Han har holdt en rekke opplæringskurs i programmene for studenter i målgruppen. I dag vil han presentere de pedagogiske kvalitetene rundt programmene og hvordan de fungerer med fokus på hva som er viktig for støtteapparatet å ha kjennskap til.

Tilbake til programmet