Et liv med dysleksi

Som student med lese- og skrivevansker har man både en synlig og usynlig funksjonsnedsettelse. Hvordan kommer utfordringene til uttrykk i studiesammenheng? Hva er hindre og suksessfaktorer fra en students ståsted og hva kan lærestedet gjøre for å hjelpe?

Pedagog og tidligere student med dysleksi, Line Bryntesen Lund, har gjennomført et femårig studie som har høye krav knyttet til lesing og formidling av tekst. I sitt masterstudie i Spesialpedagogikk utforsket hun hvordan personer med dysleksi mestrer utdanning og arbeidsliv og under hvilke rammebetingelser de lykkes. I dag arbeider hun som Pedagogisk Psykologisk rådgiver hvor hun utreder barn og unge i grunnskolen for lese- og skrivevansker. I dag vil hun fortelle om «et liv med dysleksi», og suksessfaktorer for å lykkes som student med en lese – og skrivevanske.

Tilbake til programmet