Gode overganger for inn- og utvekslingsstudenter

Denne presentasjonen er en «Show and tell», som innebærer at vi får høre kortere presentasjoner som belyser tema «studentmobilitet» fra tre ulike perspektiver. Vi avslutter med en diskusjon om tema. Innledere er:

Rådgiver Kari Omdahl fra Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) presenterer nasjonale målsettinger og noen sentrale virkemidler for økt mobilitet

Sosialkonsulent Hanne Refsdal fra ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) forteller hvordan studentmedlemsskap i ANSA kan gi økt trygghet og være en nøkkel til et sosialt nettverk i utlandet. 

Masterstudent Sander Henriksen fra Universitetet i Bergen, deler erfaringer og tanker vedrørende tilrettelegging under utvekslingsstudier i Tyskland.

Tilbake til programmet