Pedagogiske virkemidler og praktisk tilrettelegging for studenter med dysleksi

Denne presentasjonen følger opp fremstillingen som ble holdt i plenum om hvordan studenter med lese- og skrivevansker har det i høyere utdanning, men denne gang er den vinklet fra et læresteds perspektiv.

Tilretteleggingstjenesten ved NTNU har i en årrekke arbeidet med å utvikle sitt tilbud til studenter med nedsatt funksjonsevne. I dag forteller de om virkemidler de benytter for å gjøre utdanning mer tilgjengelig for studenter med lese- og skrivevansker.

Rådgiver Ingebjørg Dahl og Seniorrådgiver Reidar Angell Hansen, fra Tilretteleggingstjenesten ved NTNU, deler sine erfaringer i møte med disse studentene og hva de har erfart som hensiktsmessig tilrettelegging.

Tilbake til programmet