Studieforberedende kurs i overgangen til høyere utdanning

Som blivende student er det utrolig mye å sette seg inn i, og å være forberedt på. Det er lett å undervurdere hva det faktisk innebærer å være student, både for blivende studenter selv og for lærestedet. Å være godt forberedt er av spesielt stor betydning, dersom man har særskilte utfordringer knyttet til sin studiesituasjon.

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) og NAV Vestfold har i samarbeid utviklet «Studieforberedende Uker», som et tilbud til de som ønsker å forsøke seg i en realistisk studiesituasjon og som vurderes aktuelle for utdanning fra NAV.

Kurset varer i 3 uker og gir deltakerne en smak på det å være student, og en mulighet til å prøve ut sin egen studieevne, uavhengig av om de starter på HBV eller en annen høgskole/universitet.  

Rådgiver, Thorvald Tangjerd Abrahamsen har med seg tidligere kursdeltaker Line Cecilie Austgard, for å fortelle om sine erfaringer som kursholder og deltaker.

Tilbake til programmet